CREACIÓ D’UNA MARCA COL·LECTIVA “ peix de la Barceloneta “

La  Confraria de Pescadors de Barcelona ha comprovat que els consumidors no tenen la confiança que tenien en els productes alimentaris i això és a causa de diferents factors com el desconeixement de l’origen dels productes ja que els consumidors poden pensar que no procedeixen de la nostra costa, fer saber que la crisi i escàndols sanitaris relacionats amb l’alimentació són farses ja que passen un estricte control sanitari d’higiene, la falta de garanties en la comercialització de determinats productes, la necessitat de satisfer la necessitat d’informació sobre les característiques implícites i explícites dels aliments i la necessitat d’obtenir garanties aplicades sobre la qualitat dels productes consumits.

Objectiu entre d’altres projectes que tenia pendent la  Confraria de Pescadors de Barcelona, és impulsar la comercialització del peix fresc i del mediterrani, per aquest motiu s’hagi  creat la marca de qualitat “Peix de la Barceloneta“  propietat de la Confraria de Pescadors de Barcelona, per promocionar una Marca Col·lectiva de Peix procedent del fruit del treball de les barques que la formen. Una Marca destinada a la seva certificació per tercers i perquè es pugui comercialitzar per tota Espanya i més tard a Europa. La Marca Col·lectiva de “PEIX DE LA BARCELONETA”, pretén que es reconegui i es distingeixi la qualitat dels productes, davant la necessitat de respondre a una marca que permeti distingir al mercat els productes de peix de la costa, fresc, brindant als consumidors una forma eficaç de distingir aquests productes.

 “ Q “ qualitat en el peix blau 

Una vegada mes la Confraria , ha realitzat un esforç per obtenir una diferenciació en el nostre productes, obtenint la “ Q” de qualitat en el peix blau, diferenciació que hem d’aprofitar , juntament amb la proximitat i la sostenibilitat, un valor quantitativament, i hem de treballar per a la seva comercialització, i es distingeixi de la resta i amb això poder establir un preu concorde al seu valor.