Per què un projecte de recollida de deixalles marines per part de la Confraria de Pescadors de Barcelona ?

La pesca realizada por todas las embarcaciones que pertenecen a la Cofradía están dentro de la “ pesca de litoral “ , tal y como se recoge, entre otras normas,  en el Real Decreto 36/2014 este concepto :

“ 18. Pesca litoral: la ejercida por la flota pesquera que realiza mareas de duración inferior a veinticuatro horas.”

Els projectes de recollida deixalles marines són iniciatives en què els pescadors porten voluntàriament a terra les escombraries que recullen en les seves xarxes durant la seva jornada de feina

Els projectes de recollida de deixalles marines proporcionen una oportunitat per involucrar directament als pescadors en la reducció d’aquestes deixalles. Els pescadors són els primers testimonis dels danys ambientals causats per les deixalles marines quan agafen les escombraries a les seves xarxes. La brossa marina afecta directament els mitjans de subsistència dels pescadors, ja que pot danyar les poblacions de peixos, els aparells de pesca i fer perdre el temps dels pescadors en la neteja d’aquesta brossa de les xarxes. En alguns casos, la indústria pesquera també pot contribuir al problema de les escombraries marines a través de la descàrrega accidental o intencionada dels seus propis residus al mar. La participació dels pescadors en els projectes de recollida de les escombraries marines és una forma simple de promocionar el seu paper com a guardians del medi ambient marí, ajudant-los a contribuir a la protecció del seu ambient de treball i reduir el problema de les escombraries marines a la seva zona de pesca.

Augmentar la conscienciació de les qüestions de les deixalles marines i la reducció de l’impacte d’aquestes en la indústria turística de la zona